Těhotenství a sex

Pokud jste těhotná nebo plánujete dítě, určitě Vás zajímá, jaký vliv má těhotenství na RA a RA na těhotenství.
Dobrou zprávou je, že mnoho žen se během těhotenství dostane do remise, tedy do fáze, kdy je tělo prakticky bez příznaků artritidy. Bolesti a otoky ustoupí. Vědci si nejsou 100procentně jistí, proč je RA v těhotenství v útlumu, ale mají několik teorií. Artitidu způsobuje špatný imunitní systém, kdy působí negativně na své vlastní tkáně a orgány. Vědci si myslí, že těhotenství tlumí Váš imunitní systém tak, že Vaše tělo vidí dítě jako "cizího" vetřelce, což znamená, že tělo nefunguje tak aktivně jako tomu bylo dříve, což způsobuje méně zánětu a bolesti.
Bohužel ne všechny ženy jsou během těhotenství bez bolesti. Asi 40 - 50 % těhotných žen s RA potřebují během těhotenství léky. Odborníci tvrdí, že těhotné mohou bezpečně užívat kortikosteroidy (medrol, prednison...), dále Plaguenil a také z biologické léčby např. Enbrel.
Ženy, které jsou během gravidity na kortikoidech, by měli dbát zvýšenému přísunu kalcia a také pravidelně navštěvovat svého zubního lékaře, jelikož bylo zjištěno, že revmatičky mají 2x větší pravděpodobnost onemocnění dásní než ženy zdravé.

..................................................................................

Příběhy maminek s revmatoidní artritidou na webu slovenské Revma Ligy v tomto odkazu.

 .................................................................................

 

Článek: I při RA se můžete stát maminkou

V minulosti bylo těhotenství považováno za vysoce rizikové pro ženy trpící revmatickým onemocněním i pro jejich nenarozené děti. V současné době je tomu už naštěstí jinak. Předem plánované těhotenství, pečlivé sledování a vhodná léčba umožňují těmto ženám prožít úspěšné období čekání na miminko. Je ale důležité dodržovat několik pravidel.Těhotenství je vhodné plánovat v době, kdy je onemocnění stabilní, a vyhnout se těhotenství ve fázi rychlého zhoršení a komplikací onemocnění. I během těhotenství lze užívat některé léky tlumící projevy revmatického onemocnění.

Péče o těhotnou vyžaduje přístup více odborníků:

  • revmatologa
  • internisty
  • gynekologa
  • pediatra

Tito lékaři zajišťují nejvhodnější léčbu před těhotenstvím, během něj, při porodu a i v dalším období s ohledem na matku i její dítě. Bohužel stále je těhotenství a hormonální změny s ním související velkou zátěžovou situací pro lidské tělo. A tak hlavně u žen, které neví, že jsou nositelky vloh pro revmatologické onemocnění, může těhotenství vyprovokovat projevy revmatického onemocnění nebo je zhoršit. Novorozené děti žen s touto chorobou pak vyžadují sledování pro možný negativní vliv přenesených protilátek z těla matky.

Převzato z: www.revmaticke-nemoci.cz  

Článek: Autoimunitní choroba vás nemusí připravit o dítě

Těhotenství bývá pro většinu žen krásným obdobím. Některé se třeba necítí nejlépe, očekávání vytouženého potomka jim ale určitý diskomfort tisíckrát vynahradí. Pro ženy trpící některým z autoimunitních onemocnění může být ale těhotenství obzvlášť rizikové. Ženy s autoimunitní chorobou by si měly těhotenství dobře naplánovat. Těhotenství u žen trpících některou z autoimunitních chorob (např. revmatoidní artritida, vaskulitidy, systémová lupus a další) je většinou rizikové, a otázka plánování rodiny by tedy s každou ženou měla být individuálně probrána. V některých případech totiž choroba způsobuje sníženou plodnost, časté je ale i snížení plodnosti vlivem léčby. Určité typy léků tak například mohou způsobit předčasné selhání funkce vaječníků. Pokud by si však žena po ukončení léčby přála otěhotnět, lze do určité míry selhání vaječníků předejít. Samotná autoimunitní onemocnění plodnost významně nesnižují, pokud nedošlo k selhání funkce důležitých orgánů. Průběh těhotenství u žen s autoimunitou je vždy rizikový a opět je ovlivněn samotnou chorobou a její léčbou. Autoimunitní choroby mohou být komplikovány:

  • zvýšeným rizikem potratu a předčasného porodu,
  • nedostatečností placenty,
  • poruchami cévního systému - zejména výskytem trombóz (ucpání cév krevní sraženinou),
  • vysokým krevním tlakem,
  • postižením jater, ledvin,
  • eklampsií.

Ohroženo je dítě i žena

Kromě rizika pro plod je těhotenství nastávajících maminek s autoimunitním onemocněním rizikem i pro těhotnou, protože může zhoršit průběh základního onemocnění. Je proto velmi důležité ženu o všech rizikách informovat a naplánovat těhotenství na dobu nejlepší kompenzace onemocnění. Během těhotenství musí být pacientka pečlivě kontrolována jak gynekologem, tak dalšími odborníky. Hrozí zejména rozvoj hypertenze a selhání ledvin, plod je ohrožen nedostatečným zásobením živinami a kyslíkem, tedy potratem nebo předčasným porodem.Po porodu je nutné zhodnotit možnost a vhodnost kojení a také antikoncepce. Vzplanutí základní nemoci bývá v šestinedělí běžné. Pravidelné a časté kontroly proto většinou porodem nekončí.

Převzato z: www.bez-alergie.cz   

...................................................................................

Jaké léky se mohou v těhotenství užívat?

Kortikosteroidy - ANO

Kortikosteroidy (KS) nemají u lidí teratogenní efekt. Nežádoucí účinky na matku vyplývají z jejich obecných NÚ, u plodu mohou ve vysokých dávkách způsobit zpomalení růstu a velmi vzácně adrenální supresi a infekci.Krátce působící glukokortikoidy pronikají přes placentu v nízkých koncentracích, a proto jsou dobře tolerovány. Do mléka přecházejí málo a v období laktace nejsou u prednisonu a metylprednisolonu udávány závažné NÚ. Vzhledem k tomu jsou tyto kortikosteroidy používány k léčbě revmatického onemocnění matky.U gravidních a kojících matek léčených KS je doporučována běžná prevence osteoporózy kalciem a vitaminem D, při vyšších dávkách KS v laktaci je pak nutno upravit intervaly mezi kojením a aplikací kortikosteroidy tak, aby koncentrace v mléce v okamžiku kojení byla co nejnižší. Novorozence těchto matek je pak nutno sledovat s ohledem na možnost adrenální suprese-utlumení tvorky jejich vlastních kortikoidů v nadledvinách.  

Nesteroidní antirevmatika - ? RADĚJI NE, ALE VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH URČITÝ ČAS ANO

Nesteroidní antirevmatika (NSA) nejsou teratogeny. V období před koncepcí mohou v důsledku inhibice syntézy prostaglandinů blokovat implantaci blastocysty. Nežádoucí účinek (NÚ) na matku spočívá - mimo obecně známé projevy toxicity - v možnosti prodloužení gestace a zvýšeném porodním krvácení, a to zejména tehdy, jsou-li NSA užívána během posledních šesti týdnů před porodem. NSA mohou u plodu způsobit předčasné uzavření ductus arteriosus, podílet se na vyvolání plicní hypertenze, poruše renálních funkcí a vést ke snížení objemu plodové vody.V období laktace dosahují velmi nízkých koncentrací v mateřském mléce a mohou zvyšovat riziko jádrového ikteru u novorozence. V období gravidity je možno v nutných případech NSA podávat, je ale nutno užívat jen nižší dávky, preferovat NSA s krátkým poločasem a NSA podávat intermitentně. Posledních 6-8 týdnů před porodem je NSA nutno vysadit!!!

Hydroxychlorochin (delagil,plaquenil) - ANO
Hydroxychlorochin nemá žádný vliv na fertilitu mužů či žen a hlavním nežádoucím účinkem na matku je okulotoxicita. Není teratogenem a nebyly zjištěny zásadní nežádoucí účinky na plod nebo na kojeného novorozence. V nízkých dávkách je hydroxychlorochin v graviditě i v laktaci bezpečný.

Sulfasalazin - ANO

Sulfasalazin nemá žádný vliv na fertilitu u žen, ovšem u mužů snižuje pohyb spermií, způsobuje oligospermii, abnormální spermatozou a může vést až k reverzibilní infertilitě. Nežádoucí účinky na matku spočívají v obecných možných projevech toxicity, tedy zejména v hepatotoxickém a myelotoxickém vlivu. Sulfasalazin nemá významný nežádoucí vliv na plod a nezvyšuje frekvenci fetálních abnormalit ani abortů. Přechází do mléka, ale nemá žádný významný vliv na kojené dítě. Jen ojediněle byl popsán případ krvavého průjmu u novorozence matky, která byla pomalou acetylátorkou, takže hladina sulfasalazinu byla vysoká.Sulfasalazin není kontraindikován ani v graviditě, ani v laktaci a je lékem první volby u žen s revmatoidní artritidou, které plánují graviditu. Vzhledem k tomu, že způsobuje reverzibilní infertilitu u mužů, je nutno jej u nich před plánovanou koncepcí včas vysadit.

 


S e x u á l n í    ž i v o t    a   c h r o n i c k é   n e m o c i

Je mnoho lidí, kteří denně bojují s nějakým vážným či méně závažným onemocněním. Probíhající nemoc přirozeně snižuje naši sexuální touhu. Jaké to ale je v případě, že se nemoc stává chronickou? Spokojený sexuální život je nejenom jeden z ukazatelů tělesného a duševního zdraví, ale také zpětně ovlivňuje celkovou duševní a tělesnou pohodu. Lidé při dlouhodobé nemoci mohou v sexuální oblasti pociťovat zmatek - například dostaví se chuť a vyvstanou strachy ze zhoršení nemoci, z toho jak vypadám, zda můžu, když jsem tak vážně nemocný.

Po vyléčení nebo při dlouhodobé udržovací léčbě je však sexuální život stejně podstatný jako potřeba uvést i jiné věci do relativního normálu - například spánek, náladu, přiměřené aktivity. Co nám ale v sexu brání? Někdy znovuzahájení sexuálního života brání například stud - ze změny těla (ztloustnutí, jizvy...), strach, jaký vliv na nemoc může takováto aktivita mít. Tyto myšlenky či pocity mohou ovlivňovat reakci našeho těla (libé pocity v oblasti genitálu, zvlhnutí pochvy). Ale reakce našeho těla může být utlumena například léky a zpětně ovlivňovat naši sexuální touhu a potřebu. Obecně lze ale říci, že není potřeba na sexualitu rezignovat, že s pocity těla i duše lze pracovat. Je třeba si uvědomit, že sexualita není pouze pohlavní styk. Do sexuality patří všechny intimnosti, které si s partnerem dokážeme představit. Je na nás, co všechno nám vyhovuje, a je na nás, zda si potěšení ze sexu odepřeme, nebo mu aktivně napomůžeme. O svých obavách a starostech ohledně sexu se můžeme poradit se svým lékařem-revmatologem či navštívit sexuologa. Nebo můžeme využít různých forem anonymních poraden, například na internetu. 

 

Komentáře rss

Přidat komentář >

, Těhotenství odpovědět
Víte, já bych klidně těhotenství podstoupila znovu (mám 2 děti), ale už jen to, co to dokáže udělat s ženským tělem a jak se to konkrétně na mě vyřádilo už mi za to asi nestojí. Už jsem si i nechala takto upravit prsa a tak se bojím, že bych zase o všechno co jsem si i poctivě vytvarovala cvičením přišla.
, sex odpovědět
Trochu mě překvapuje, že si někteří myslí, že s RA nejde mít sex nebo otěhotnět.Jasně, je to náročnější, u někoho tam hraje roli stud. Ale zase bych to nepřeháněla. Jsou mnohem horší vady. Mně třeba zabralo v tom, abych zase našla apetit, když jsem si koupila žhavé sexy prádlo a tím překvapila manžela. Musím říct, že to opravdu stálo za to. Od té doby už v ložnici není problém. :)
odpověděl(a)
Dobrý den, děkuji za přínosný text o těhotenství a sexu. Já si právě těhotenstvím procházím a mimo to, že trpím neuvěřitelným zavodňováním a bolestí kloubů, tak trpím i nechutenstvím k sexu. Vůbec nevím, jak to u sebe vyřešit, když jsem těhotná. Předpokládám, že podobné přípravky teď asi nemůžu a nevím, jestli by se našlo něco přírodního, co by mi mohlo pomoci. Budu ráda za každý tip.

Menu

Anketa