< návrat zpět

Role prolaktinu u autoimunitních onemocnění

Prolaktin = hormon tvořen 194-199 aminokyselinami. (Údaj se liší podle živočišného druhu, u člověka je jich 198.) U samic stimuluje rozvoj mléčné žlázy během gravidity a laktaci po porodu. Rovněž tlumí vyzrávání vajíčka ve vaječníku a menstruační cyklus. Ovlivňuje také vztah matky k mláděti. U samců ovlivňuje růst předstojné žlázy a přídatných pohlavních orgánů.

Bylo prokázáno, že prolaktin má vedle laktogenního efektu i imunomodulační roli. Se změnami jeho hladiny se mimo jiné mění i aktivita revmatických onemocnění v průběhu gravidity a laktace. Méně je ale známo, jakým způsobem prolaktin ovlivňuje aktivitu autoimunitních onemocnění, jako je systémový lupus erytematodes a revmatoidní artritida.

Studie prokázaly, že snížení hladiny prolaktinu u zvířecích modelů přispívá ke snížení klinické aktivity autoimunitních onemocnění. Hyperprolaktinemie je asociována s aktivní fází imunokomplexy zprostředkovaného onemocnění systémovým lupusem. Teorie, že prolaktin přispívá k aktivitě onemocnění, byla podpořena myším modelem spontánního, hormonsenzitivního lupusu.

Implantace hypofýzy u myší vyústila v hyperprolaktinemii, akcelerovanou proteinurii, vysoké hladiny cirkulujících IgG-protilátek a předčasnou smrt. Studie zkoumající u myší terapeutické možnosti, stejně tak jako zkušenosti s léčbou menšího množství pacientů, poskytly důkazy, že terapie suprimující produkci prolaktinu může být u některých autoimunitních onemocnění velmi přínosná.

Prozatím jediné dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie u lidí, které byly provedeny u pacientek se systémovým lupusem, nasvědčují pravděpodobné účinnosti léčby dopaminergními antagonisty. Výsledky malých nezaslepených studií také nabízejí příslib využití v léčbě revmatoidní artritidy, reaktivní artritidy (dříve Reiterova syndromu) a psoriázy.

K upřesnění mechanismu, kterým prolaktin na aktivitu autoimunitního onemocnění působí, k identifikaci onemocnění, u nichž hraje prolaktin významnou roli, a k ověření účinnosti snížení jeho hladiny v terapii autoimunitních onemocnění je zapotřebí dalších studií.

Článek převzat z webu http://www.revmaticke-nemoci.cz/

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Anketa