< návrat zpět

Riziko vzniku infekce herpes zoster

Známý a doložený je vyšší výskyt bakteriálních infekcí u pacientů léčených TNF-alfa, ale oproti bakteriálním infekcím se už méně ví o riziku virových infekcí. A právě to bylo hlavním cílem popisované studie.

 

Srovnávané léky

Pacienti byli sledováni od května 2001 do prosince 2006. Počátek jejich sledování byl spojen se zahájením léčby některou z následujících látek - infliximab, etanercept, adalimumab, anakinra - nebo s přechodem na tyto látky z konvenčních chorobu modifikujících léků. Pozornost byla zaměřena hlavně na poměr rizik (hazard ratio - HR) pro vznik herpes zoster a ověření klinicky signifikantního rozdílu (HR 2,0) mezi inhibitory TNF-alfa a modifikujícími léky.

 

Výsledky

Mezi téměř 5040 pacienty, kteří byli léčeni buď inhibitory TNF-alfa, nebo konvenčně, se u 82 z nich vyskytlo 86 epizod infekce herpes zoster. Celkem 39 epizod by mohlo být přisuzováno léčbě skupinou anti-TNF-alfa monoklonálními protilátkami, 23 etanerceptu a 24 konvenčním lékům. Riziko výskytu herpes zoster HR (95%CI) přizpůsobené věku a závažnosti onemocnění je u etanerceptu 1,09 (0,39-3,06) p= 0,87, adalimumabu 3,01 (1,36-6,64) p=0,007, infliximabu 2,43 (0,94-6,26) p=0,7 vs. konvenční léky.

S přihlédnutím k věku, vážnosti choroby a užívání kortikoidů signifikantně vzrostlo riziko u infliximabu a adalimumabu (HR 1,82; 95% interval spolehlivosti 1,05-3,15), ačkoliv dále zůstalo pod prahovou hodnotou HR = 2.Není signifikantní spojitost mezi léčbou etanerceptem a infekcí herpes zoster.

 

Závěr

Léčba monoklonálními protilátkami anti-TNF-alfa (infliximab, adalimumab) může být spojena s vyšším rizikem výskytu infekce herpes zoster, ale pro úplné potvrzení je třeba dalších studií.

Článek převzat z webu: http://www.revmaticke-nemoci.cz/

Komentáře rss

Přidat komentář >

, viagra for sale online odpovědět
direct payday loan lenders <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans direct lender</a> &lt;a href=&quot;http://paydayloans2017.com&quot;&gt; legitimate payday loans online no credit check&lt;/a&gt; <a href=http://paydayloans2017.com>payday loans online no credit check</a> payday loan no credit check
, viagra online presc... odpovědět
bad credit personal loans not payday loans <a href="http://cashadvances2017.com"> payday loan online</a> &lt;a href=&quot;http://cashadvances2017.com&quot;&gt; payday loans near me&lt;/a&gt; <a href=http://cashadvances2017.com>payday loans direct lender</a> payday loan no credit check

Menu

Anketa