< návrat zpět

Riziko infarktu myokardu

Pacienti s diagnózou revmatoidní artritidy jsou dvakrát častěji ohroženi vznikem infarktu myokardu. V následující studii vědci srovnávali pacienty s revmatoidní artritidou a pacienty s nezánětlivými revmatickými chorobami, a to během tříleté periody.

Zajímavé je, že autoři shledávají pouze jediný faktor, který přispívá ke zvýšenému riziku infarktu myokardu. V tomto případě to je užívání kortikosteroidů pacienty se zánětlivým onemocněním. Výsledky prospektivní skupinové analýzy byly publikovány v září roku 2008. Studie zahrnovala 17 738 pacientů s revmatoidní artritidou a 3001 pacientů s nezánětlivým revmatickým onemocněním. Účastníci byli sledováni v šestiměsíčních intervalech v letech 1999 až 2006.

Ve skupině s revmatoidní artritidou bylo zaznamenáno 223 epizod první ataky infarktu myokardu, zatímco v druhé skupině pacientů s nezánětlivým revmatickým onemocněním jich bylo popsáno pouze 25, obojí během tříletého období sledování. Konvenční kardiovaskulární rizikové faktory předpovídaly výskyt infarktu myokardu ve stejné míře v obou skupinách.

Jediným přípravkem spojeným se zvýšeným rizikem infarktu myokardu byl prednison. Popsána byla závislost na dávce. Pacienti, kteří byli léčeni prednisonem v dávce větší než 5 mg/den, vykazovali signifikantně vyšší riziko než ti, kteří užívali dávky nižší. Když byli z analýzy vyloučeni pacienti s revmatoidní artritidou užívající prednison, nebyl již rozdíl mezi oběma skupinami nadále statisticky signifikantní.

Terapie anti-TNFα ani žádná jiná léčba nebyly v této analýze spojeny se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem.

Článek převzat z webu http://www.revmaticke-nemoci.cz/

Menu

Anketa