< návrat zpět

Revmatoidní artritida

Artritida - prastará nemoc

Artritida patří mezi nejstarší známé nemoci. Zkoumání kloubů prehistorických lidí a egyptských mumií ukázalo, že artritidou trpěli jak neandrtálci, tak faraoni. Mimochodem: trpí jí i zvířata - postihla kupříkladu i dinosaury!


Revmatoidní artritida postihuje asi 1-2% obyvatelstva, není to tedy nemoc nijak vzácná. Projevuje se jako zánět více až mnoha kloubů (polyartritis). Je pro ni charakteristické, že postihuje klouby nebo skupiny kloubů symetricky, tj. na obou stranách. Může se omezit jen na některé klouby a některé vynechat, může však časem „dobývat" i klouby dosud nepostižené. V akutním stadiu působí bolestivost a otok kloubů, později tuhnutí a může dospět do stadia deformací a různě těžké poruchy hybnosti kloubů až případně úplné ztuhlosti.


Je to nemoc chronická, to znamená, že neléčena probíhá dlouhodobě, léta i desítky let po celý život pacienta. Průběh může však i sám od sebe být různý - může mít plíživý nebo i akutní začátek (s příznaky celkové nemoci), další průběh může být vlnovitý (střídají se období větší a menší aktivity zánětu), mohou se vyskytnout i remise (období vymizení klinických i laboratorních příznaků), nemoc však může probíhat i pod obrazem trvalé mírné nebo větší aktivity, může být po určitou dobu nebo i po velmi dlouhé období stacionární (sice s projevy aktivity, ale bez zhoršování), může bohužel vyústit do těžkého postižení pohybového ústrojí, může však i v kterémkoli stadiu svého vývoje vyhasnout.


Těžký průběh nemoci nelze nikdy vyloučit, ale v současné době včas léčená nemoc má velkou naději na mírnější průběh nebo i dosažení plné remise.
Zánětlivý proces při revmatoidní artritidě však může postihnout i jiné orgány a systémy než klouby. Zánět se může vyvinout i ve šlachách, v oku, v plicích, v osrdečníku, součástí nemoci je pravidelně i porucha krvetvorné dřeně (vzniká určitý druh chudokrevnosti), druhotně mohou být postiženy i další systémy.
Revmatoidní artritida postihuje častěji ženy než muže, začínat může v každém věku, i ve vyšším. Dětská forma revmatoidní artritidy se nazývá juvenilní chronická artritida, může mít velmi vážné důsledky pro nemocné dítě, protože narušuje i růst kostí. Nemoc se v určitých rodinách vyskytuje častěji, ale většinou je její výskyt v rodině ojedinělý. Určitá míra vlivu dědičnosti zjištěna byla, ale jde o složité dědičné procesy, takže většinou u přímých potomků se nemoc neprojeví.


Vznik nemoci:
Vlastní příčina nemoci známa není, takže nelze hovořit ani o její prevenci. Zpytování svědomí, čím si pacient „zavinil" svoji nemoc, nemá proto smysl. Naopak chování pacienta v nemoci výrazně ovlivňuje její průběh a dopad na pacienta. V některých studiích se uvádí, že příčinou nemoci je vrozená konstituce, infekce, ale také psychické vlivy. Velkou úlohu hrají také dědičné dispozice, nadváha a silný sklon k sebeobětování. Vliv může mít i kouření.


Diagnostika RA z krevních testů

Diagnostika jakékoli nemoci obvykle postupuje podle daného plánu. Stejně je tak u revmatoidní artritidy, kdy se při podezření na tuto nemoc udělají nejprve krevní testy.
Krevní test, který pomohá stanovit diagnózu revmatoidní artritidy (RA) se dívá na přítomnost dvou proteinů v krvi. Jeden z nich se nazývá revmatoidní faktor (RF). Jedná se o velmi staré, ale vyzkoušené a osvědčené vyšetřování, které bylo poprvé představeno v revmatologii v roce 1940. Druhý test se nazývá anti-CCP a je novější. Anti-CCP je citlivější než RF a může se objevit mnohem dříve v průběhu RA.
"Séropozitivní / seronegativní" je termín, který je výsledkem krevního testu na revmatický faktor (RF).


Co výsledky testů znamenají?
Přítomnost každé z těchto zkoušek může znamenat, že RA je přítomna. Nicméně séropozitivita je pouze jedním kritériem z několika, které činí diagnózu RA pravděpodobnou. Jsou-li přítomny další kritéria pro diagnózu pak séropozitivita je dalším faktorem pro potvrzení artritidy. Pozitivní anti-CCP test je o něco obsáhlejší, než je pozitivní RF test pro diagnostiku.


Máte pozitivní revmatoidní faktor nebo anti-CCP , musíte mít RA?
Pozitivní RF nebo anti-CCP test neznamená, že máte RA. Mezi další potíže musí patřit bolesti a otoky kloubů, ranní ztuhlost kloubů po dobu delší než 45 minut, poškození znatelné z rentgenových snímků a další  jako např. revmatické uzlíky. Jiné krevní testy běžně používané při diagnóze zahrnují ESR a CRP, který měří množství zánětu v těle.
Můžou mi tyto testy říct, jak těžký průběh bude mít moje artritida?
Zpravidla u pacientů, kteří jsou séropozitivní na RF a / nebo anti-CCP je větší pravděpodobnost, že budou mít závažnější RA, ale ani jeden z těchto testů neumí přesně předpovědět budoucí průběh onemocnění u jednotlivých pacientů.


Má to vliv na léky, které mi budou podávány?
Zatímco účinnost většiny léků není ovlivněna tím, zda je někdo séropozitivní nebo séronegativní, důkazy naznačují, že pacienti, kteří jsou seronegativní pro RF a anti-CCP nereagují stejně na rituximab (přípravku MabThera), jako jsou pacienti, kteří jsou séropozitivních na jeden nebo oba testy.

Závěrem

Krevní testy jsou pouze jedním z kritérií k diagnostice RA. Proto negativní výsledky revmatického faktoru či anti-CCP neznamenají, že artritidu nemáte. Někdy bývá stanovení této diagnozy velmi zapeklitý problém.

Co jsou  revmatické uzly?

Typickým kožním příznakem revmatoidní artritidy jsou revmatoidní uzly. Ty mají vzhled podkožních uzlů nebo „boulí" o velikosti několika milimetrů až centimetrů. Nejčastěji se nacházejí nad kostními výstupky, jako jsou například drobné vystouplé klouby na ruce. Velmi vzácně se mohou revmatoidní uzly objevit také ve vnitřních orgánech těla. Kožní uzly se projevují až u 35 procent pacientů s RA.  Jsou obvykle velké 2mm až 5 cm.
Běžné lokalizace pro revmatoidní uzlíky patří loket, zadní strana předloktí, kloubu na zápěstí, Achillovy šlachy a šlach extenzorů. Podkožní uzliny jsou obvykle pohyblivé, měkké, gumovité. Některé z nich jsou vázány na periostu (kost) a ty jsou na dotek tvrdé.
Vznik revmatických uzlů závisí na aktivitě onemocnění.
Chirurgické odstranění je možné, ale jelikož se mají uzly tendenci po několika málo měsících vracet, obecně se operace nedoporučuje.

Jak ovlivnit artritidu stravou?

V tomto článku najdete typy na to, co snižuje zánětlivý proces v těle.

 

 

Komentáře rss

Přidat komentář >

, How Kegel Exercises... odpovědět
First things first, you'll want to set a hard and fast target date because you'll completely quit, such as several weeks from now. He is content, along with the opposite of what we think later years has in store for us.
, - odpovědět
Pro všechny trpící RA! RA mě už dlouhou dobu omezovalo, ta bolest je strašná. Ale trochu jsem hledala na Internetu na Seznamu a objevila jsem přípravek Enzycol. Měl hodně kladných ohlasú a tak jsem ho vyzkoušela, a bolest postupně přechází 1 1
, Hodnocení stránek RA odpovědět
Ráda bych vyjádřila své nadšení z těchto webových stránek. Něco takového už dlouho potřebujeme! Jsem dlouholetou aktivní členkou Revma Ligy a u nás už dlouho po podobných stránkách voláme, ale buď na to nebyly finance nebo lidi (nebo obojí). Zaplať PánBůh za tyto bezplatné servery a hlavně lidi jako je Helenka, kteří investují čas a námahu na nich pracovat.
Děkuji také všem přispěvatelům, protože díky jejim zkušenostem se ostatní pacienti mohou dozvět věci, které jim lékař běžně neřekne (ani nemůže, pokud není náhodou sám zároveň pacientem).
Zatím jsem stránky jen zběžně prolétla, a tak se těším, až na to budu mít více času. Také hodlám přispívat užitečnými odkazy (v současné době začínám překládat velmi zajímavou brožurku pro mladé revmatiky) a informacemi o aktivitách Evropské ligy proti revmatismu.
Zdravím a držím palce všem ! 3
Alena

Menu

Anketa