< návrat zpět

Revmatochirurgie obecně

Revmatochirurgie hraje důležitou součást léčby revmatických onemocnění.

Rozdělení revmatochirurgických operací:

1. uvolňující - (parciální synovektomie, dekomprese nervů, excize revmatických uzlů)

2. korekční - (osteotomie, platiky vazů a kloubního pouzdra)

3. znehybňující - (artrodézy)

4. mobilizující - (synovektomie, artrolýzy, resekce, totální endoprotézy, interpoziční artrotplastiky)


Nejčastějšími chirurgickými výkony jsou synovektomie a endoprotézy:


Synovektomie

Indikuje se pokud ještě není závažněji poškozená chrupavka. Uživá se spíše u velkých kloubů. Synovektomii lze provést buď artroskopicky nebo při větším postižení koubů dochází ke klasickému celému otevření kloubu.


Endoprotézy


Nejčastěji endoprotézou nahrazovaným kloubem zůstává kyčel. Hledají se možnosti co nejlepšího upevnění implantátu v kosti, snížení jeho opotřebení a prodloužení životnosti. Druhou nejfrekventovanější náhradou je endoprotéza kolena. Jsou s ní také již mnohaleté zkušenosti. V endoprotetice kolena je v současnosti pozornost ortopedů zaměřena na eliminaci problémů, které s sebou přináší přetížení femoropatelárního kloubu, způsobující nemocným obtíže zejména při chůzi na schodech.
Na dolní končetiny se dnes užívají i náhrady hlezna a metatarzofalangeálního kloubu palce. Náhrady hlezna patří mezi technicky velmi náročné. Podmínkou jejich indikace je vitalita kosti.


Rameno vyměnit včas


Endoprotézy ramenního kloubu zejména v cervikokapitálním provedení jsou běžným revmatochirugickým výkonem. Postoj k náhradám jamky glenoidu je vzhledem ke špatné možnosti fixace komponenty v revmatické kosti stále spíše zdrženlivý. Největší důraz je kladen na včasnou indikaci náhrady, dříve než dojde k poškození rotátorové manžety. Její rekonstrukce je složitá a funkční výsledek bývá méně uspokojivý.
Podstatnou informací pro revmatologa je, že náhrada ramenního kloubu po zhojení obvykle není překážkou používání podpažních berlí.

Chirurgie ruky v samostatném článku ZDE.

Menu

Anketa