< návrat zpět

Lupus neboli SLE či Vlk

 Je vážné autoimunitní onemocnění, při němž tělo napadá své vlastní tkáně a orgány jako např. kůži, klouby, ledviny, cévy, srdce a další.


Symptomy jsou značně variabilní, postižen může být jakýkoliv orgán. Nejčastějšími příznaky (v 80 %) jsou motýlovitá vyrážka nebo zčervenání na obličeji.
Možný je i výskyt v dutině ústní. Dále záněty malých kloubů na ruce a opakované záněty serózních blan, např. pleuritidy, jakožto život ohrožující stav doprovázen tvorbou výpotku a zánětu osrdečníku, tedy vaku obklopujícího srdce )a zánětu srdeční svaloviny. Srdeční postižení se vyskytují u 30 - 50 %. Na oslabení srdečního svalu navazuje srdeční selhání až zástava srdce. Nejzávažnějšími postiženími jsou však glomerulonefritida (zánětlivé poškození ledvin) četně poškození cévních pletení v nich a poškození centrální nervové soustavy, které může vyvolat změny v chování až demenci. Toto onemocnění je také spojováno s tzv. Raynaudovým fenoménem, který se projevuje nedokrveností koncových částí partií lidského těla z důvodu přílišné kontrakce drobných arterií.

Léčba
používají se kortikoidy, cyklosporin A, methotrexat, mykofenolat mofetil, antimalarika, plazmaferéza, biologická léčba.

Pacientské webovky lupusinek a lupusáků.

Nebo na FB.

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Anketa