Laboratorní a jiná vyšetření

CRP (krevní odběr)
Normální hodnoty: Muži: do 5.8 mg/l Ženy: do 4.0 mg/l
Co určuje?
Vyšetření se provádí za účelem zjištění stavu imunitního systému jedince. Nejvíce se hladina nad normální hodnotu vychyluje u těžkých bakteriálních infekcí - sepsí. U virových infekcí se hladina zvedá, ne však tolik, takže lze rozlišit infekci bakteriálního a virového původu. U revmatické horečky, revmatoidní artritidy, juvenilní (mladistvé) chronické artritidy se též hladina zvyšuje.


FW - sedimentace (krevní odběr)
hodnoty jsou např. 8/15 (první hodina/druhá hodina)
za 1 hod Muži: 2-10
Ženy: 3-21
za 2 hod Muži: 4-27
Ženy: 7-48
V lékařské praxi se sleduje například rychlost sedimentace krvinek, především erytrocytů v krvi, která dává informaci o případném průběhu zánětlivých onemocnění. Ta se označuje zkratkou FW, podle iniciál jmen lékařů Fahraeuse a Westergrena, kteří ji zavedli. Sedimentace erytrocytů je běžné laboratorní vyšetření.
Pacient je odebírán obvykle na lačno.

anti-CCP (krevní odběr)
Protilátky proti CCP, tzv. anti-CCP, jsou převážně třídy Ig G a mají 96% specifičnost právě pro revmatoidní artritidu. Lze je sledovat i ve velmi brzkém stadiu nemoci a mají vysokou předpovědní hodnotu: u pacientů s protilátkami anti-CCP se rozvíjí značně větší radiologicky sledovatelné poškození než u pacientů, u kterých se tyto protilátky nevyskytují. Tím pádem lze předpovědět, že tito nemocní mohou mít pravděpodobně v budoucnu „agresivnější" formu revmatoidní artritidy, která může postihnout více jejich klouby. A to je podnětem k neodkladnému zahájení účinnější léčby.

Jaterní testy. Dělají se z důvodů kontroly jater, jelikož některé léky na artritidu mohou zvyšovat zátěž na játra a tudíž může dojít ke zvýšení tohoto ukazatele stavu jater. K posouzení stavu jater postačí jednoduchý laboratorní rozbor krve. V krvi koluje skupina bílkovin, jejichž hladiny vypovídají o zdraví tohoto orgánu. Jejich zkratky jsou ALT, AST, ALP a GMT. Při poškození jater se jejich množství výrazně zvyšuje. Kromě toho se při vyšetření stanovuje i hladina žlučového barviva bilirubinu.

Denzitometrické vyšetření  se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech. Lékař toto vyšetření předepíše lidem, u kterých se objeví podezření na osteoporózu. Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nikterak nezatěžuje. Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velká jsou rizika zlomenin spojených s osteoporózou.

Kompletní krevní obraz (krevní odběr)  Nízká hladina hemoglobinu a hematokritu (anémie), může být spojena s revmatoidní artritidou.

Spirometrie je vyšetření, při kterém lékař zjišťuje funkci pacientových plic. Dělá se pravidelně hlavně u dětí s JIA.  
Takové vyšetření se provádí pomocí spirometru - přístroje, který zaznamená pacientovo dýchání.
Spirometrie testuje schopnost pacientových plic nadechnout a vydechnout. Díky spirometru se tak dýchání zaznamená jako graf ukazující objem plic v závislosti na čase.

Menu

Anketa