Kůže

 Strie

Strie jsou relativně častým nálezem na kůži. Jedná se v drtivé většině „jen" o problém kosmetický, ale někdy mohou být i příznakem vážnějšího onemocnění.

Projevy a příčiny: Strie jsou trhlinky v kůži, které se objevují častěji u žen. Přesněji řečeno jsou způsobeny potrháním elastických pojivových vláken v kůži. Strie vypadají zprvu jako nápadné nafialovělé proužky, které se častěji nachází na stehnech, na ramenou, na břichu a na hýždích. Jak strie stárnou, začne se jejich barva měnit na matnou bílou a strie již nejsou tolik viditelné

Principem vzniku strií je mechanické zatěžování kůže. Zvýšené zatěžování vzniká při rychlém přírůstku hmotnosti, tedy při rychle vznikající obezitě a pak také v těhotenství. Rychle rostoucí objem břicha prostě kůže nestíhá a může se potrhat. Podobný problém může nastat i u mužů, kteří začnou intenzivně posilovat. Rychle se zvětšující svalová hmota může kožní kryt potrhat a dát tak vznik striím. Přirozeně existují faktory, které činí kůži náchylnější k poškození i při běžné zátěži. Nedostatek vitaminu C má také vliv na vznik strií. Vitamin C je totiž důležitý pro tvorbu pojivové tkáně, která zajišťuje pevnost kůže.

Negativní vliv na pevnost kůže mají i hormony kortikoidy. Častý výskyt strií je proto typický u nadměrné produkce kortikoidů v našem těle nebo při podávání kortikoidů lékařem. Obě situace lze nazvat Cushingovým syndromem. Dokonce i dlouhodobé používání mastí s kortikoidy může kůži v místě natírání poškodit a způsobit vznik strií.

Zvýšený výskyt trhlinek kůže je i u nemocí, které souvisí s vrozenými poruchami pojiva. Takovou chorobou je například Marfanův syndrom a o něco méně známý Ehler-Danlosův syndrom. doplňuji, že oba výše uvedené syndromy jsou velmi vzácné.

 


 

Užívání kortikoidů zvyšuje riziko rakoviny kůže 

Ze stručné zprávy vydané v květnovém vydání časopisu Journal of the National Cancer Institute vyplývá, že pacienti léčení glukokortikoidy mají větší riziko onemocnění bazocellulárním karcinomem, spinocellulárním karcinomem a non-Hodgkinovým lymfomem...

Tým lékařů z Aarhus University Hospital shromáždil data o preskribci glukokortikoidů v letech 1989 až 1996. Do sledování zařadili přibližně 59 tisíc pacientů, kterým byl alespoň jednou glukokortikoid předepsán a kteří až do skončení sledování v roce 1998 neužívali žádná jiná imunosupresiva ani cytostatika.

U pacientů, kterým byl předepsán glukokortikoid patnáctkrát, byla incidence vzniku bazocellulárního karcinomu 1,52krát vyšší, pro vznik spinocellulárního karcinomu 2,45krát vyšší a pro vznik non-Hodgkinova lymfomu byla incidence 2,68krát vyšší.

Autoři studie poznamenávají, že jejich nálezy nevylučují možnost, že se na vyšší incidenci vzniku nádorového onemocnění podílí samotná choroba, pro kterou byl glukokortikoid nasazen. Nicméně by na základě této studie měly být glukokortikoidy považovány za potenciální rizikový faktor vzniku výše uvedených malignit.

Zdroj: www.ZDN.cz

 

Menu

Anketa