Klouby

Anatomie kloubu

Kloub se skládá z dvou styčných ploch krytých chrupavkou. Jedna plocha se nazývá kloubní hlavice (vypouklý konec jedné kosti) a druhá kloubní jamka (vyhloubený konec druhé kosti)

Další částí je kloubní pouzdro, které uzavírá kloub, je zesíleno vazy, z vnitřní strany ho vystýlá synoviální vrstva produkující synoviální tekutinu (kloubní maz - synovie), která zmírňuje tření, vyživuje kloubní chrupavky a zajišťuje pevné přilnutí kloubních ploch k sobě.

V kloubech jednoduchých se stýkají dvě kosti, v kloubech složených se stýkají více než dvě kosti nebo jsou mezi ně vsunuty pohyblivé chrupavčité destičky (kloub holenní), vyrovnávají nesrovnalosti v zakřiveních styčných ploch a zároveň umožňuje současné provádění dvou různých pohybů v kloubu (ohýbání a otáčení).

 

Druhy kloubů:

1. Kulový kloub

2. Elipsoidní kloub

3. Sedlový kloub

4. Válcový kloub

5. Čepový kloub

 

Druhy kloubů podle počtu kostí, které spojují:

             - jednoduché klouby - spojují dvě kosti. Příkladem je ramenní kloub.

             - složené klouby - spojují více než dvě kosti, nebo jsou mezi ně vsunuty pohyblivé chrupavčité destičky.

                Příkladem jsou klouby zápěstí nebo kolenní kloub.

 
Druhy kloubů podle tvaru kloubních ploch:

Kulový - u něj je pohyb možný všemi směry. Příkladem je kloub ramenní nebo kyčelní.

Válcový - pohyb je možný jen ve směru ohybu. Příkladem jsou klouby článků prstů.

Kladkový - na hlavici jedné kosti je rýha, na hlavici druhé kosti, kterou připojuje, je hrana. Příkladem je spojení kosti pažní a loketní.

Elipsoidní - hlavice jedné kosti má vejčitý tvar, v druhé kosti je eliptická dutina. Příkladem tohoto spojení je spojení kosti vřetenní a kosti loďkovité.

Sedlový - spojované kosti mají duté i vypuklé části. Příkladem jsou záprsní kosti palce a karpální kosti.

Čepový kloub - výběžek jedné kosti se otáčí v kruhovém otvoru jiné kosti. Příkladem tohoto spojení je spojení nosiče a čepovce u krční páteře.

Tuhé klouby - ploché, s omezenou pohyblivostí. Příkladem jsou klouby spojující obratle.

 

Chrupavka kloubů

               ... se chová jako houba na mazání tabule. Potřebuje pohyb, aby nasávala živiny z tekutiny, která je uvnitř kloubu a předávala do ni látky, které už nepotřebuje. Když je omezen pohyb, výživa chrupavky se zhorší a z poškozené chrupavky se začínají uvolňovat nejprve jen jednotlivé buňky. Nedojde-li k nápravě, buněk přibývá a v kloubním prostoru se začíná objevovat stále větší množství kyseliny arachidonové. Tu začínají opracovávat dva enzymy. Bohužel tato likvidační činnost obou enzymů vede k produkci látek, které mají za následek rozvoj zánětu.

 


Menu

Anketa