< návrat zpět

Historie léčby artritidy

-1763 zpráva reverenda Stonea o léčebných účincích odvaru z vrbové kůry
-1853 Lowigova syntéza salicylové kyseliny vhodná pro průmyslové a komerční účely
-1875 Reiis použil salicylové kyseliny jako antipyretika
-1876 McLaganova zpráva o použití salicylanů v léčbě revmatoidní artritidy
-1877 Seé použil salicylové kyseliny u chronických revmatických chorob
-1882 Koch pozoroval inhibiční vliv solí zlata na růst Mycobacterium tuberculosis
-1884 Knorr syntetizoval antipyrin
-1896 zavedení amidopyrinu do léčby revmatických chorob
-1898 výroba Aspirinu laboratořemi „Bayer"
-1913 Feld použil k léčbě tuberkulózy solí zlata
-1929 Forestier zavedl soli zlata do léčení progresivní polyartritidy
-1949 Henchova, Slocumbova, Poleyova a Kendallova zpráva o léčebném účinku kortisonu u progresivní polyartritidy
-1949 Díaz zkouší v léčbě revmatických chorob cytostatika (dusíkaté yperity)
-1950 Wendler a spol. syntetizovali hydrokortison
-1951 Page podal zprávu o příznivém vlivu antimalarik na kloubní zánět
-1952 do léčby revmatických chorob zaveden fenylbutazon
-1955 Hezog a spol. syntetizovali prednison
-1960 zprávy o použití antimetabolitů v léčbě kolagenních chorob
-1960 Vykydal zavádí plastické hmoty a antimalarika do intraartikulární léčby
-1960 šedesátá léta - použití sulfasalazinu
-1963 první zpráva o inhibitoru xantinoxidázy - allopurinolu
-1969 první dvojitě slepá studie účinnosti imunosupresiv u progresivní artritidy (Mason a spol.) (3)
-1979 publikována první studie o zavedení cyklosporinu A v léčbě revmatoidní artritidy (Hermann, Muller)
-Osmdesátá léta 20. století - zavedení penicilaminu
-1988 uznání metotrexátu k léčbě RA (FDA)
-1998 v USA registrován leflunomid u RA, v ČR r. 2000
-Začátek 21. století - zahájena biologická léčba (infliximab, etanercept, adalimumab...)
 

Menu

Anketa