< návrat zpět

Etanercept - středně závažná vs. těžká forma RA

Etanercept je moderní biologický přípravek indikovaný k léčbě řady revmatoidních onemocnění. Cílem popisované studie bylo srovnat pomocí klinických a radiologických změn účinnost podávání etanerceptu (ETN), a to buď samotného, nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX) u středně těžké a těžké formy revmatoidní artritidy (RA).

Data pro srovnávání byla získána ze studií Trial of Etanercept and Methotrexate With Radiographic Patient Outcomes (TEMPO) a Early Rheumatoid Arthritis Trial. Klasifikace závažnosti RA byla provedena pomocí hodnocení aktivity onemocnění na škále Disease Activity Score se stanovením stavu 28 sledovaných kloubů (DAS28).

Výstupem studie bylo stanovení počtu remisí, nízké aktivity onemocnění podle hodnocení DAS28, Health Assessment Questionnaire (HAQ). Výzkum hodnotil také odpověď na léčbu pomocí kritérií American College of Rheumatology (ACR), změny v Total Sharp Score, které hodnotí rentgenovou progresi a počet pacientů bez rtg progrese s TSS<0 a počet pacientů s TSS>0.

Výsledky studie prokázaly, že u pacientů se středně závažnou formou onemocnění je při léčbě dosaženo příznivějších klinických výsledků než u pacientů s těžkou formou RA. Tento rozdíl byl pozorovatelný při srovnání počtu případů s remisí a naopak s nízkou aktivitou onemocnění podle DAS28 a změn v hodnocení kvality zdraví (HAQ) o nejméně 0,5 bodu ve 12. měsíci od počátku pozorování. Pacienti s těžkou RA však reagovali na medikaci etanerceptem většími změnami ACR a DAS než osoby ve skupině s mírnější formou.

Závěr studie tedy poukazuje na fakt, že u těžkých forem RA je možno terapií etanerceptem (případně v kombinaci s metotrexátem) dosáhnout významnějšího zlepšení onemocnění. Na druhou stranu jednoznačně poukazuje na význam biologické léčby (ideálně v kombinované terapii) u středně těžké RA. U této formy RA je dosažení remise či nízké aktivity onemocnění pomocí uvedené farmakoterapie reálným terapeutickým cílem.

Článek převzat z webu http://www.revmaticke-nemoci.cz/

Menu

Anketa