< návrat zpět

Druhy anestezie

1. Celková
2. Regionální (lokální)

1. Celková anestezie
Jedná se o uměle navozenou dočasnou ztrátu vědomí. Hluboký spánek je navozen pomocí celé řady léků: zklidňujících sedativ, uspávajících hypnotik, znecitlivujících anestetik a svaly uvolňujících myorelaxancií. Myorelaxancia uvolní všechny svaly v těle, i dýchací, musí proto za vás v průběhu operace dýchat přístroj. Velkou výhodou tohoto typu anestezie je potlačení všech bolestivých vjemů během výkonu. Užívá se zejména u operací většího rozsahu. Po operaci lze tlumit bolesti analgetiky. Celková anestezie s sebou přináší i jistá rizika. Operaci v celkové anestezii předchází důkladné interní předoperační vyšetření, protože celkový zdravotní stav ovlivňuje míru rizika operačních a pooperačních komplikací.

2. Regionální - lokální - anestezie
Lokální anestezií rozumíme všechny techniky, které využívají pro vyvolání znecitlivění (anestezie) nebo jen vyřazení vnímání bolesti (analgezie) v určité oblasti těla účinku lokálních anestetik, přičemž vědomí je zachováno.


Historie
Lokálně anestetické účinky některých látek byly známy už dávno – chirurgové v oblasti dnešního Peru žvýkali listy keře Erythroxylon coca, které obsahují alkaloid kokain, a plivali sliny do rány pacienta. Z jedné drogy tak měli užitek oba – chirurg pro stimulující účinek kokainu, pacient pro jeho lokálně anestetický účinek.
Kokain byl izolován v roce 1860 Niemannem. V roce 1884 prováděl s kokainem pokusy Sigmund Freud, který zkoumal jeho účinky na psychiku. Poskytnul přitom vzorek svému příteli Kollerovi, jenž pracoval v té době jako rezident na očním oddělení. Koller uložil obálku s bílým práškem do kapsy, a přitom se mu trochu prášku náhodou vysypalo a ulpělo na prstech ruky. Koller je olíznul a s překvapením zjistil, že má necitlivou špičku jazyka. Rychle si uvědomil výhodnost tohoto efektu pro svůj obor a okamžitě ho prezentoval na kongresu očních lékařů v Heidelbergu. Kokain je však toxický a návykový, a tak oba vědci později skončili jako kokainisté. Proto počala snaha o nalezení méně toxické náhražky, která byla korunována úspěchem v roce 1904, kdy Einhorn syntetizoval prokain.


Druhy lokální anestezie:
     a. Blokády nervů (užívá se termín "do bloku") Při znecitlivění horní nebo dolní končetiny se anestetikum podává k příslušným nervům pomocí jehly pod kontrolou ultrazvukového přístroje, díky kterému lékař přesně určí nejvhodnější místo podání anestetika. Pomocí elektrického stimulátoru (stimulační jehly), které vyvolají v nervu svalové záškuby, brnění, najde lékař optimální místo pro aplikaci lokálního anestetika. Díky tomu prakticky vyloučí nebezpečí poranění nervu. Nejčastěji se provádí u horní končetiny. (Osobní zkušenost zde)
     b. Dalším způsobem znecitlivění je podání anestetika do žíly končetiny s vyprázdněným cévním řečištěm. Poté na dobu potřebnou pro výkon a časné pooperační období ztratíte citlivost a pohyb dané končetiny. Jedná se o jeden z nejšetrnějších typů anestezie.
     c. Epidurální anestezie - ke vpichu jehly dochází v prostoru mezi obratlovými výstupky. Vnímání bolesti je omezeno nebo potlačeno, citlivost a hybnost končetin není ovlivněna.
     d. Subarachnoideální anestézie - laicky "spinál" - vpich jehly do prostoru mezi obratlovými výstupky v místech, kde se v páteřním kanálu již nenachází mícha. Dochází ke ztrátě citlivosti a hybnosti v obou končetinách, která umožní provedení operačníh o výkonu.

Menu

Anketa