< návrat zpět

Co je příčinou vzniku revmatoidní artritidy RA?

Vědci ani lékaři zatím neznají pravý důvod, proč některé osoby onemocní revmatoidní artritidou (zánětlivé onemocnění kloubů, RA). Avšak výzkum v této oblasti slále pokračuje. Současné poznatky ukazují, že RA může být způsobena kombinací vlivu prostředí, genetiky a hormonálních faktorů. 

 

Stejně jako u mnoha dalších chronických onemocnění hraje při vzniku revmatoidní artritidy svou roli i dědičnost. Vliv dědičnosti ovšem v tomto případě není přímočarý, a i pokud revmatoidní artritidou trpí například některý z rodičů, mohou být jejich děti zcela zdravé.

Na druhou stranu přítomnost revmatoidní artritidy u někoho z blízkých příbuzných skutečně zvyšuje riziko vzniku onemocnění. Proto by všichni lidé, v jejichž rodině se revmatoidní artritida vyskytuje, měli být mnohem všímavější k možným počátečním příznakům tohoto onemocnění.

Rozvoj onemocnění je pravděpodobnější u lidí, kteří na svých buňkách nesou určité druhy antigenu označovaného jako HLA-DR4. Tyto antigeny jsou součástí takzvaného hlavního histokompatibilního systému a jsou dědičné. Představují tudíž jednu z možností, jak se náchylnost k rozvoji revmatoidní artritidy může přenášet z rodičů na děti.
Převzato z www.revmaticke-nemoci.cz

Genetické faktory:
Jednou ze zajímavých teorií je, že sklon ke vzniku RA je podmíněn geneticky, tzn. že rodinná anamnéza může mnohé napovědět. V jedné studii, do které byla zařazena jednovaječná dvojčata, bylo zjištěno, že pokud jedno z dvojčat onemocnělo RA, v budoucnosti se u druhého z dvojčat projevila RA téměř ve 30 procentech případů. I když nelze říci, že všichni, kdo mají genetické sklony k RA ji opravdu dostanou a naopak, ti, kteří tyto sklony nemají, RA neonemocní. Tyto závěry napovídají, že při vzniku RA hraje roli i řada dalších faktorů.
Faktory prostředí:
Další teorie říká, že RA může být způsobena faktory prostředí, vystavení některým bakteriím nebo určité stravě v některých lokalitách. Například vědci zjistili, že pacienti, kteří byli nakaženi bakterií nazývanou Proteus mirabilis onemocněli RA častěji než ti, kteří s touto bakterií nepřišli do styku.
Výzkumníci dospěli rovněž k závěru, že autoimunitní onemocnění (onemocnění namířené proti vlastnímu tělu) jako je RA se vyskytují více v některých částech světa. Vědci se například domnívají, že faktory prostředí, jako je nedostatek vitaminu D, mohou být důvodem, proč lidé žijící ve skandinávských zemích častěji onemocní diabetem (cukrovkou) nebo artritidou. Avšak pravá příčina vzniku choroby zůstává neznáma a všechny uvedené teorie vyžadují další zkoumání.
Hormonální faktory:
Třetí teorie uvádí, že RA může být způsobena hormony. Vědci zjistili, že během těhotenství hladiny hormonů, jako jsou estrogen a progesteron (pohlavní ženské hormony), stoupají a následně klesají. To může vysvětlovat fakt, proč se projevy RA objevují po porodu nebo proč žena s RA, která otěhotní, pociťuje podstatné zlepšení symptomů během těhotenství, které však po porodu opět zmizí.

 

Menu

Anketa