< návrat zpět

Chronická přední uveitida

 

Podobně jako u artritidy, i oční zánět je způsoben abnormální imunitní (autoimunitní) reakcí v oku.
Tato komplikace je zejména pozorována u mladších dětí s oligoartikulárním typem JIA a pozitivitou laboratorního testu na přítomnost antinukleárních protilátek (ANA).

Přesné příčiny spojující kloubní a oční onemocnění do jedné klinické jednotky nejsou známy. Důležité je vědět, že artritida a uveitida mohou probíhat navzájem nezávisle. Z toho důvodu je důležité pokračovat v pravidelných preventivních očních kontrolách i v situaci, kdy je kloubní onemocnění pod kontrolou (v remisi). Pro průběh vlastní uveitidy je typické střídání vzplanutí a zklidnění nezávisle na aktivitě artritidy.

Chronická uveitida obvykle začíná později než artritida, někdy se projeví současně, ve vzácnějším případě může rozvoji artritidy i předcházet. Jelikož ve svém počátku není provázena žádnými jednoznačnými obtížemi může se stát, že je odhalena až v situaci, kdy již došlo k projevům poškození oka a zhoršení zraku.

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

Menu

Anketa