< návrat zpět

Chirurgie ruky

Určitá nedůvěra a podceňování ze strany pacientů i ošetřujících lékařů jsou stále patrné u indikace synovektomie a tenosynovektomie v oblasti ruky nebo nohy. Mnoho nemocných nadále přichází až s pokročilými destrukcemi a poruchami funkce kloubů a šlach, které jsou i moderními postupy jen obtížně napravitelné. Symptomy, typické pro postižení zápěstí a ruky revmatoidní artritidou, zahrnují bolest, ztuhlost, nestabilitu, omezení rozsahu pohybu a snížení svalové síly. Při delším trvání onemocnění jsou velmi časté šlachové ruptury, které vznikají třením šlach o kostní hrany deformovaného zápěstí. Revmatický zánět vede k destrukci vazů zápěstního kloubu s následným vznikem deformit.

Na obrázku jsou vidět kloubky, kde je možno vsazovat implantáty:

http://revmatoidni-artritida.nazory.cz/upload/endoprotezy-prstu.jpg


Totální déza zápěstí
Při provedení totální dézy získáme nebolestivé, stabilní a osově správně uspořádané zápěstí s obnovenou podporou ruky a prstů. Omezení pohyblivosti v případě postižení obou zápěstních kloubů může být pro pacienta nepříjemné. Zápěstím již nelze po této operaci vůbec hýbat. Kombinace totální dézy na jedné straně a limitované dézy nebo případně kloubní náhrady na straně druhé bývá v těchto situacích přijatelným řešením.


Klouby prstů ruky

Implantáty jsou zhotoveny ze silikonového kaučuku. Dalšími materiály jsou např. titan-polyetylén, pyrokarbon či keramika. Životnost implantátů se uvádí do 10 let, je ale individuálně ovlivněna zatížením kloubu a dalšími faktory. Postupně se silikonový materiál opotřebovává, může dojít k jeho abrazi, fragmentaci, zlomení, uvolnění. I v této situaci ale pacient nemusí mít subjektivní potíže a funkční efekt zůstává dobrý. V opačném případě (destrukce implantátu s klinickými projevy) se přistupuje k reimplantaci. Další komplikací u silastikových implantátů je tkzv. silikonová synovialitida. Jde zřejmě o zánětlivou imunitní reakcí, kterou vyvolává přítomnost silikonových mikročástic vznikajících abrazí implantátu. Novější silikonové náhrady se proto doplňují ochrannými titanovými štíty, které zvyšují jejich odolnost.
Náhrada se používá pro II. až V. MCP kloub, koriguje deformity prstů, obnovuje jejich pohyb, odstraňuje bolest, zlepšuje úchopovou schopnost ruky.

Typickými deformitami voblasti proximálních interfalangeálních (PIP) a distálních interfalangeálních (DIP) kloubů je známá deformita typu labutí šíje nebo knoflíkové dírky.


Chirurgie kloubů ruky nabízí různé možnosti podle postiženého místa:
    DIP (distální interfalangeální) kloub (nejmenší kloub, pod nehtem). Tento kloub není příliš dobrým kandidátem pro náhradu. Kůstky článků prstů jsou velmi drobné a nedokážou dobře udržet implantát. Nejlepším chirurgickým řešením u pokročilé artritidy je takzvaná fúze kloubu – nepohyblivé spojení obou kůstek. Dochází k velké úlevě od bolesti, zatímco funkce ruky je tímto zákrokem omezena minimálně.
    PIP (proximální interfalangeální) kloub (druhý kloub od konečku prstu). U tohoto kloubu se náhrady provádějí velmi často. Nejvhodnějšími kandidáty je PIP kloub malíčku a prsteníčku. Naopak nepříliš vhodný je kloub ukazováku, který musí být pevný i při pohybech do strany, například při odemykání klíčem nebo při jemné manipulaci. Tyto síly mohou vést k nadměrné zátěži implantátu a tím i k jeho předčasnému selhání.
    MCP (metakarpofalangeální) kloub (třetí kloub od konečku prstu). Osteoartritida zřídkakdy napadá MCP kloub. Nejčastějším důvodem k náhradě je zničení tohoto kloubu revmatoidní artritidou. Již od šedesátých let se využívají silikonové náhrady MCP kloubu, které přinášejí vynikající dlouhodobé výsledky.
    CMC (karpometakarpální) kloub palce, postižení bývá nazýváno risartróza. Kloub propojující první článek palce se zápěstím bývá i při každodenních činnostech vystaven velké zátěži. Účinek síly, která působí na špičku palce, je při působení na CMC kloub dvanáctkrát silnější, což má za následek jeho časnější poškození. Risartróza je velmi častá především u žen a mnohdy vyžaduje chirurgickou náhradu kloubu. Silikonové náhrady nebyly příliš úspěšné. Nejčastěji se zákroky provádějí s využitím šlachy samotného pacienta, což umožní stabilizovat palec a vytvořit nový povrch kloubní plochy.

Na RTG silikonové implantáty:

http://revmatoidni-artritida.nazory.cz/upload/implantaty.jpg

Vlevo ruka po operaci. Vpravo před operací. Rozdíl výrazný!

http://revmatoidni-artritida.nazory.cz/upload/revmaticka_ruka.jpg

 

Rozhovor s pacientkou s novými silikonovými kouby na ruce zde.


Klouby zápěstí

Pro většinu pacientů s artritidou zápěstí je nejlepší chirurgickou léčbou vyčištění kloubu od přebytečné kloubní výstelky při artroskopii nebo fúze (znehybnění) kloubu. Vhodné implantáty pro náhradu zápěstí jsou zatím ověřovány a využívány spíše u pacientů s velmi nízkou aktivitou.

Zdroj: www.zdravi.euro.cz
www.medicinenet.comJiž první známky vývoje popsaných deformit a zejména chronická synovialitida by měly revmatologa varovat a směrovat pacienta k revmatochirurgické konzultaci, neboť zpočátku plíživé změny v dalším vývoji rychle akcelerují a snadno se dostanou za hranici terapeutické zvládnutelnosti.

Menu

Anketa